Texty publikácií

Knižné vedecké monografie

Religiozita a mscan0004edzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. / Interreligious relations in local communities – Bratislava : SAV, 2004. – 198 s. – ISBN 80-224-0853-0. Otvor tu:  Publikacia2004

Tekovské Lužany : kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva. / Tekovské Lužany: cultural and social diversity of the rural community. – Nitra : UKF, 2011. – 145 s. – ISBN 978-80-8094-456-8.  Otvor tu: Tekovské Lužanyscan0001

 

Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? In: Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava, Ústav etnológie SAV 2014, s. 110-163. Otvor tu:  Vianoce

Občianske obrady na Slovensku.  Bratislava :  VEDA, 2017. – 134 s. – ISBN 978-80-224-1623-8.  Otvor tu: Občianska obrady

Už sa chystá svadba istá. Svadobné obyčaje slovom a obrazom. VEDA, 2020, 128 s.  – ISBN 978-80-224-1931-7 Otvor tu.

 

 

Civil ceremonies in socialist Czechoslovakia and post-socialist Slovakia. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, Marenčin PT, spol. s r. o, 2021, 147 s., ISBN 978-80-569-0944-7. Otvor tu.