Mediálne výstupy

Rubikon 18. 1. 2015 Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí Rádio Devín 12. 00

Rádio Slovensko – Hosť Rádia Regina – Fašiangy – 30. 1. 10.05-11.00

Verejné tajomstvá, Rádio Slovensko (B. Filan) – 22. 3. 2015 – 10.00

Moc symbolov, Rozhovory cez polnoc TA3, 27. 3. 2015, 23,15-0.30

Fetiše socializmu 2 Oslavy

Rádio Devín Rubikon – Liptov včera a dnes 12. 6. 2015      Liptov včera a dnes – repríza 1. 11. 2015

Živé mesto, 9. 11. 2015

Rádio Regina Občianskyklub. Vianoce dnes a v minulosti v regiónoch Slovenska   21. 12. 2015

Sestava 1

TA3 Rozhovory cez polnoc Spomienky na Prvý máj. 29. 4. 2016 (za UKF)

Nočná pyramída, RTVS, 27. 10. 2016

TA3 1. máj 2020

Advent – Klub 3, 8. 12. 2020 od 25. min.

Tradícia obdarovávania počas Vianoc 17. 12. 2020

Slovenskí vedci – Zuzana Beňušková (etnológia)

O Vianociach pre Slovákov v Austrálii (Sydney)

Veľká noc https://ceskepodcasty.cz/episode/Qhvlf8Imuroo0oW0CGfV 1.4.2021

Silná zostava RTVS  1. 1. 2021  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15242#338

Slovenský rozhlas:  Gýč ovládol slovenský vidiek (15.2.2022 20:05) Spolu s prof. V. Kotradyovou https://podmaz.sk/podcast/kontakty/3125618234-gyc-ovladol-slovensky-vidiek-15. 22. 2022

SK Dejiny 6.3. 2022 Socializmus – spôsob života https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14144/311381#1242

Slovenský rozhlas: Hosť Dobrého rána: Svätojánska  noc 23. 6. 2022

https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/host-dobreho-rana/295409/host-drs-zuzana-benuskova-etnologicka

12. 12. 2022 Rádio Devín Na tému (Suveníry a tradičná výroba) https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1412/1953467

1.2. 2023 február, 2023
Tradície nie sú nemenné. Menia sa aj každých päť rokov…
https://kmkt.sk/podujatia/tradicie-nie-su-nemenne-menia-sa-aj-kazdych-pat-rokov-hovori-etnologicka-benuskova-podcast/