Kultúrne regióny Slovenska

– publikácia Tradičná kultúra regiónov Slovenska. VEDA 1998, 2. doplnené vydanie 2004   odporučená MK SR medzi základnou literatúrou k danej téme scan0002

autorka projektu a spoluautorka a editorka textov

Odvodené projekty:

Ľudová kultúra. Edícia Krásy Slovenska.  Dajama 2010

– podklady o regiónoch Slovenska pre Google, 2013

Kroje Slovenska, Ikar 2019