Sociokultúrny kapitál úspešných obcí … Výsledky APVV projektu


Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zuzanabenuskova.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zuzanabenuskova.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zuzanabenuskova.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.zuzanabenuskova.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. APVV-16-0115. Doba riešenia 2017-2022. Ústav etnológie SAV, Spoluriešitelia: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra. Zodp. riešiteľ D. Luther.

Hlavné výstupy:

Publikácie

Dobré miesto pre život: Dediny roka na Slovensku. Daniel Luther ed.,  1.vyd. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2021., 270 s., ISBN 978-80-224-1916-1.
Spoluautori: D. Luther, P. Rusnák, V. Bahna, T. Hrustič, A. Bitušíková, Z. Beňušková,  Z. Krišková, J. Ambrózová, J. Darulová,  M. Bošelová, K. Koštialová, M. Jágerová.
Táto publikácia je venovaná obyvateľom slovenského vidieka a tiež politickej garnitúre, ktorá by sa problémami nášho vidieka mala špeciálne zaoberať. Nemá ambíciu poukazovať na nedostatky spravovania slovenského vidieka, ale ukázať pozitívne príklady z obcí, ktoré sa napriek problémom dokázali rozvíjať a umožniť svojim občanom dôstojný život. Projekt Dedina roka je súčasťou Programu obnovy dediny Ministerstva životného prostredia SR, ktorého cieľom je podporovať vidiecke komunity v ich aktivite harmonicky rozvíjať svoje prostredie. Na vzorke úspešných dedín Soblahov, Hrušov, Vlachovo, Liptovská Teplička, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Malé Dvorníky a Spišský Hrhov autorský tím analyzoval pozitívne princípy udržateľnosti a rozvoja vidieckeho spôsobu života a kvality života v ňom.
https://marencin.sk/1074/Dobre_miesto_pre_zivot
Daniel Luther
The socio-kultural capital of successful villages.
Ústav etnológie SAV –  Marenčin PT, Bratislava 2021
(c) ÚESA SAV, D. Luther, Marenčin PT
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=40&monography_id=152
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=40&monography_id=147
Jolana Darulová – Katarína Koštialová – Zdena Krišková: Vidiek tradičný, moderný a inšpiratívny. Dedina roka. Hrušov, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Spišský Hrhov, Banská Bystrica, Signis 2020.
(c) Signis, Banská Bystrica
Full text: https://www.signis.sk/l/jolana-darulova-katarina-kostialova-zdena-kriskova-vidiek-tradicny-moderny-a-inspirativny-dedina-roka-hrusov-dobra-niva-oravska-lesna-spissky-hrhov/
Ambrózová, J. – Bošelová, M. – Jágerová, M. Vidiek tradičný, moderný, inšpiratívny : Dediny roka : Liptovská Teplička, Malé Dvorníky, Soblahov, Vlachovo. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 200 s.
(c) Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre

Full text: https://www.ketnoffukf.sk/dedinarokaapvv.html

Filmové dokumenty:

Marinka Réžia Ľ. Patsch, odborná spolupráca Zuzana Beňušková, 2020, 15.23 min. https://www.youtube.com/watch?v=f5AH62I2hOA

Boli sme dedinou roka 2005
Kamera, strih, réžia, výroba: Ľubomír Patsch,
(c) Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, ​(c) Ľubomír Patsch Ľ. Patsch, odborná spolupráca Zuzana Beňušková, 2021 (21,32´)

https://www.ketnoffukf.sk/dedinarokaapvv.html