Prof. PhDr. Zuzana BEŇUŠKOVÁ, CSc.

Etnologička – Slovensko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Katedra etnológie a folkloristiky, UKF v Nitre,

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV,

v. v. i. v Bratislave

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Prof. Zuzana BEŇUŠKOVÁ, PhD

Ethnologist – Slovakia

University of Constantine Philosopher (UCP) in Nitra

Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology in Bratislava

 

Katedra etnológie a folkoristiky UKF v Nitre

Ústav etnológie SAV 

ˇ