Etnologické rozpravy – časopis

V rokoch 1992 – 2003 som bola  redaktorkou časopisu Etnologické rozpravy.  Od čísla 1992/2 (1992 a 1993 pod názvom Národopisné informácie) je časopis digitalizovaný. Dosiaľ však nie je preň vyčlenený inštitucionálny virtuálny priestor.  Bibliografie ER sa nachádzajú na http://www.nss.sav.sk/?doc=pub .

NI 1992/2 

NI 1993/1  

NI 1993/2

ER 1994/1  

ER 1994/2  

ER 1995/1  

ER 1995/2  

ER 1996/1 

ER 1996/2  

ER 1997/1-2

ER 1998/1    

ER 1998/2 

ER  1999/1

ER 1999/2 

ER 2000/1-2       

ER 2001/1    

ER2001/2   

ER 2002/1      

ER 2002/2     

ER 2003/1     

ER2003/2   

ER 2004/1   

ER 2004/2    

ER-2005/1

ER 2005/2

ER 2006/1

ER 2006/2

ER 2007/1

ER 2007/2

ER 2008/1

ER 2008/2

ER 2009/1-2

ER 2010/1-2

ER 2011/1-2

ER 2012/1-2