Texty publikácií

Knižné monografie

Beňušková, Zuzana: Religiozita a mscan0004edzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. / Interreligious relations in local communities – Bratislava : SAV, 2004. – 198 s. – ISBN 80-224-0853-0. Otvor tu:  Publikacia2004

 
Beňušková, Zuzana: Tekovské Lužany : kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva. / Tekovské Lužany: cultural and social diversity of the rural community. – Nitra : UKF, 2011. – 145 s. – ISBN 978-80-8094-456-8.  Otvor tu: Tekovské Lužanyscan0001